Thinkcheery's Trend Portal - See You Later Im Gone

Reklam och Psykologi

Profilreklam är ett effektivt sätt att synas. För att sticka ut i dagens enorma mediebrus är det viktigare än någonsin att verkligen analysera sitt varumärke och hitta just sin egen USP - unique selling point. Vad har just jag att erbjuda som andra inte har? I grund och botten handlar all reklam om psykologi. Att ta fram sina starka egenskaper och spela på känslomässigt engagemang hos de potentiella kunderna. Genom att skapa känslor kan man även väcka behov som kunderna tidigare var omedvetna om att de hade. Oerhört intressant!